Schwalbe G-One Allround Evo SnakeSkin TL-Easy OneStar Folding Tyre 27.5 x 2.80